MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK
27.-28. 8. 2OO5

Vedení jsme si zajeli letos na mohelničák-poprvé nebalíme v tomto termínu tábor!

HROCH