FOTO Z AKCÍ
10. ODDÍLOVÝ ROK
2013 - 2014

1. ODDÍLOVÝ ROK 2004 - 2005
2. ODDÍLOVÝ ROK 2005 - 2006
3. ODDÍLOVÝ ROK 2006 - 2007
4. ODDÍLOVÝ ROK 2007 - 2008
5. ODDÍLOVÝ ROK 2008 - 2009
6. ODDÍLOVÝ ROK 2009 - 2010

7. ODDÍLOVÝ ROK 2010 - 2011
8. ODDÍLOVÝ ROK 2011 - 2012
9. ODDÍLOVÝ ROK 2012 - 2013

-> 10. ODDÍLOVÝ ROK 2013 - 2014 <-
11. ODDÍLOVÝ ROK 2014 - 2015
12. ODDÍLOVÝ ROK 2015 - 2016

13. ODDÍLOVÝ ROK 2016 - 2017
14. ODDÍLOVÝ ROK 2017 - 2018
15. ODDÍLOVÝ ROK 2018 - 2019
16. ODDÍLOVÝ ROK 2019 - 2020

17. ODDÍLOVÝ ROK 2020 - 2021
18. ODDÍLOVÝ ROK 2021 - 2022
19. ODDÍLOVÝ ROK 2022 - 2023

DATUM AKCE
č.
NÁZEV AKCE
27.-29.9.2013
243
Sraz oddílů
4.-5.10. 244  Praha
12.10.  245 Zátiší
12.10. 246 Fatra
19.10. 247 Klubovní den
26.10. 248 Stěna
27.-28.10. 249 Olšovec - vedení
9.11. 250 Bazén
16.11.  251 Maraton her  
29.11.-1.12. 252 Kaménka
15.12. 253 Tělocvična 
21.12. 254 Klubovní den  
11.1. 2014 255 Sraz oddílů
25.1. 256 Uzlařská regata
8.2.  257  Tělocvična
25.-26.2.
--
Schůzky - únor 
21.-23.2. 258  Višňovka
8.3.  259  Country ball - akce vedení
18. a 19.3.
--
Schůzky s bodováním
22.-23.3.  260  Maraton her - Hlučín 
5.4. 261  Zátiší "Na kose"
12.4. 262 Stěna Výškovice
26.4. 263 Čvachtalka
1.5.  264 Bruslení vedení
7.-11.5. 265 Praha
24.-25.5. 266 Brigáda na Olšovci
6.-8.6.  267  Kaménka
14.6. 268 Dětský den s Nadějí
19.6. 269 Dětský den v MPL
20.-22.6.  270 Stavěčka
28.6.-12.7. 271 Tábor
  272 Puťák
  273 Bouračka tábora