KČT - Krásné Pole

Náš odbor turistiky KČT 113 620 Krásné Pole vznikl po vzájemné dohodě složen z oddílů TOM, které společně sdílíme klubovny a společně se střídáme v létě na našich táborových základnách v Čermné ve Slezsku, Koutech nad Desnou nebo na Olšovci. Časem se přidávají další oddíly, které fungují v Ostravě a mají podobnou činnost.

Předseda odboru: Karel Závadský
Hospodář odboru: Vratislav Jagla
Jednatelka a správce evidence: Kateřina Petříčková
Dalšími členy výboru jsou Ilona Jaglová a Mgr.Jana Filipová

Odbor turistiky Krásné Pole se skládá s těchto oddílů TOM

(evidenční číslo oddílu - název - vedoucí - kontaktní email - web - členská základna 2011 – adresa klubovny)

TOM 4301 PRŮZKUMNÍK Medvíďata
Martina Slavíková (jesterka@pruzkumnik.com);
www.pruzkumnik.com; O.Hrabůvka, Na Mýtě 10

TOM 4316 PRŮZKUMNÍK – JIH
Lubomír Jagla (aparat@tiscali.cz)
www.pruzkumnik.com; O.Hrabůvka, Na Mýtě 10

TOM 4334 BLUDNÝ KRUH
Jan Dvořák (kudlisman@seznam.cz)
www.bludnykruh.com; O.Hrabůvka, Stadická 13

TOM 4345 PAPRSEK
Karel Závadský (kzavadsky@seznam.cz)
www.tompaprsek.com; O.-Krásné Pole, Družební 310

TOM 19204 OS.SA.KO
Michal Šíma (simamichal@seznam.cz)

TOM 20607 SIHASAPA
Vladimír Peter (Vladimír.peter@tiscali.cz) O.-Hrabůvka, Na Mýtě 10

TOM 20611 LETOKRUH KLOKOČOV
Michaela Dlouhá, Klokočov u Vítkova

TOM 1309 ŽLUTÝ KVÍTEK PALKOVICE
Jaromír Šupina, Palkovice