Co vědět a čekat

Náš oddílový rok začíná stejně jako ten školní - tudíž v září. O prvních schůzkách a akcích jste většinou informováni ve školách formou plakátů a náboru, popř. od našich starších členů.

Oddílové schůzky pořádáme v úterky a ve středy v klubovně v Krásném Poli. V úterky 16:30-18:00; ve středu 16:00-17:45.

Víkendové akce pořádáme pravidelně, minimálně dvakrát měsíčně. Pokyny budete dostávat také tištěné na schůzkách (nebo někdy ve škole), dále prostřednictvím e-mailu -> po odevzdání přihlášky.

V našem oddíle je důležitá docházka, minimálně 50%. Pokud se dítě nemůže nebo nechce schůzek a výprav zúčastňovat, je zbytečné se do oddílu přihlašovat.

Pokud ovšem máte zájem se do oddílu přihlásit, je to velmi jednoduché. Buď si zde stáhnete přihlášku do oddílu, nebo ji od vedoucího dostanete vytištěnou na schůzce. Tuto přihlášku s rodičemi vyplníte a pak ji odevzdáte.

Odevzdáním přihlášky se stáváš členem turistického oddílu, který je součástí KČT - Klubu českých turistů (www.kct.cz) a Asociace TOM ČR (www.a-tom.cz). Veškeré informace o nás a pořádaných akcích naleznete na našich webových stránkách (www.tompaprsek.com ).

Každý člen - členka dostane po dobu svého členství v TOM základní vybavení - batoh, lano apod. Tyto věci se při ukončení členství vrací.

Příspěvky TOM: Každoročně vybíráme od všech 200,-Kč. Příspěvky je třeba uhradit do konce měsíce listopadu, poté se odesílají společně s registrací na ústředí A-TOM. Rodinné slevy: 2 osoby - 300,- 3 a více osob 400,-. Lze uhradit hotově nebo převodem na účet TOM. Všichni členové jsou pojištěni pro případ úrazu.

Těšíme se na Vás, Vedení TOM Paprsek