SPONZOŘI

Poděkování patří všem, kteří pomáhali a pomáhají našemu oddílu s jeho materiálním vybavením a zajištěním naší činnosti - zejména táborů TOM a výprav od roku 2004, kdy náš oddíl vznikl.

Činnost našeho oddílu TOM během celého roku není určitě levnou záležitostí. Snažíme se, aby byly naše akce co nejlevnější a byly tak dostupné všem. Na nákladnější a vzdálenější výpravy a letní činnost – tábory se snažíme získávat dotace z prostředků Statutárního města Ostravy, od našeho ústředí z prostředků MŠMT, od Klubu Českých turistů a jiných subjektů, kde podáváme různé projekty na podporu naší činnosti s dětmi a mládeží.

Pro naši oddílovou činnost se podařilo získat:


o Od naší největší firmy ve městě se nám několikrát v projektu podařilo získat podporu pro naší činnost, ať už to byly Turistické závody, stany, podlaha do jídelny či podpora na stavbu sprchy a nové táborové kuchyně.o Na celoroční činnost oddílu přispěl také Moravskoslezský kraj, díky kterému jsme měli možnost pořídit sportovní vybavení, kancelářské potřeby, oddílová trika a v neposlední řadě vybavení táborové kuchyně.

o Každoročně podáváme své projekty na Magistrát a získáváme velkou podporu ze strany Statutárního města Ostravy.

o KČT nám nechal postavit novou jídelnu na LT a každoročně získáváme prostředky z dotací na Sport a významně nám pomáhá i náš odbor turitiky Krásné Pole.

o Prostřednictvím naší organizace získáváme každoročně dotace z prostředků MŠMT na tábor, celoroční činnost a také materiál.
banan webhosting

Finanční dary jsme získali od rodičů a našeho Městského obvodu Krásné Pole.

Všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli a pomáhají za jejich pomoc děkujeme.

Pokud jsem na někoho v tomto výčtu zapomněl, omlouvám se a zároveň se touto cestou obracím na všechny rodiče a přátele, bývalé členy oddílu Průzkumník a ty, kteří nám fandí a chtěli by pomoci, aby se ozvali na kontaktní adresy a čísla - každá, sebemenší pomoc nebo drobnost, která může být použita při naší činnosti je vítaná.

Děkujeme TOM 4345 Paprsek Krásné Pole